Atom

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Çekirdeğinde bulunan nötron ve protonlarla, yörüngedeki elektronları da içeren; bir elementin aynı özellikleri taşıyan en küçük parçası.