Element

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Tek cins atomdan oluşan, farklı bir atom çeşidi içermeyen madde.