İşveren

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

İşyeri sahibi olup, işçi çalıştıran gerçek veya tüzelkişi.