Tüzelkişi

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Birçok kişi veya mallar topluluğunu temsil eden, tek bir kişi olarak kabul edilen varlık.