Yün

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

İplik üretiminde kullanılan; koyun, keçi vb. hayvan tüyü.