Tanı koymak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Muayene yoluyla hastalığı belirlemek.