Sekmek

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Bir veya iki ayak üzerinde sıçrayarak, tökezleyerek yürümek. "-Hayrola? Sekiyosun. -Sıktılar topuğuma sonunda."

Hızla atılan bir nesnenin, bir yere çarparak sıçraması veya sıçrayarak ilerlemesi. "-Deniz durgun bugün. Taş sektirelim mi? -Sektireliim."

Bir şeye çarparak yön değiştirmek. "-Nasıl şehit oldu garip? -Seken mermi, kör kurşun. -Bahtsız nefermiş, Allah rahmet eylesin."

Sürekli olarak devam etmek. Olumsuz anlamda kullanılır. "-Avantanın kokusunu alsın yeter. Gün sektirmez, gelir el etek öper. -Dün de geldi zaten. Damlar birazdan. Ben gidiyorum."

Kaçmak, gitmek, uzaklaşmak. "-Sek bakalım, enseni görelim!"

Merdiven (Mersin yöresinde).