Prolog

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Tiyatro oyunları gibi edebi eserlerde, çeşitli bilgilerin verildiği giriş bölümü.