Kil

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Suyla karıştırılınca, şekillendirmeye çok müsait bir hamura dönüşen yumuşak toprak.