Kereviz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Yaprakları ve kökü sebze olarak tüketilen, iki yıllık otsu bir bitki.

Aptal, budala.