Hisar

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Bir şehri veya stratejik bir yeri korumak için inşa edilen kale veya yüksek duvar.