Helik

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Duvar örerken dizilen büyük taşların arasını dolduran daha küçük taşlar (Kırşehir yöresinde).

Kitap sayfaları arasına konulan ve okunan yeri belirlemekte kullanılan ince, uzun karton parçası. İmlik (İstanbul yöresinde).