Fortçu

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Ayakta yolcu alan toplu taşıma araçlarındaki sıkışıklıklarda; erkeğin kasıklarını bayanın kalçasına sarkıntılık amacıyla sürtmesi. "Sapanoryanın teki başladı mı fortçuluğa köprü yolunda. Bi uyandı millet. Yer misin yemez misin? kerteyim derken kertildi zibidi..."