Düzen

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Dünya, ülke vb. birliklerde yönetim biçimi. Rejim. Sistem.