Zürriyet

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Soy, döl.