Züğürt

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Parasız, yoksul, meteliksiz kimse.