Tohum

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Bitkilerde döllenme sonrası ortaya çıkan, yeni bir bitkinin gelişmesini sağlayan tane.

Soy, döl, zürriyet.

Bir sonuca yol açan şey.

Sperm, erkek gamet.