Tevrat

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Musevilerin kutsal kitabı.