Teleka

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Genel telefonlarda kullanılan genelde 55 x 80 mm boyutlarındaki ucuz, tek kullanımlık telefon kartları. Farklı ülkelerin telefon kartları genelde uyuşmaz. Manga dergileri çoğunlukla tutulan mangaların resimleri ile hazırlanmış telefon kartları ile reklam yaparlar.