Tab

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Kitap, mühür, damga basmak. Tabetmek.

Farsçadan.

Güç, kuvvet, takat.