Super-deforme

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

"SD" veya "Deforme" şeklinde de kullanılır. Kahramanların, boyları kısaltılarak ve yüz hatları basitleştirilerek çocukça bir görüntü kazandıkları karikatür sanatı.