Soy

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Aynı kökenden gelen insanlar topluluğu. Irk.