Saz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Su kıyılarında ve bataklıklarda yetişen kamış, hasırotu, kofa gibi bitkilerin genel adı.