Papaz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Yunancadan.

Hristiyan din adamı, rahip.

İskambilde kral resimli kağıt.