Omur

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri.