Mutfak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Yemek işlerinin yapıldığı yer.

Bazı bölgelerin, kültürlerin yemek hazırlama teknikleri bütünü.