Meteliksiz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Fransızcadan Türkçe.

Hiç parası olmayan, züğürt.