Metamorfoz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Özellikle böceklerde; tırtıl halinden erişkin duruma gelme, başkalaşma süreci. İstihale.