Mercek

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

İçinden geçen ışınları birbirinden uzaklaştıran veya birbirlerine yaklaştıran saydam cisim. Lens.