Mecra

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Cereyan eden yer, haberin yayılma yolu.

Suyolu, kanal.