Manda

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Sığırdan daha büyük ve kuvvetli büyükbaş.