Malikane

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Bahçeli ve büyük köşk.