Maddi

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Madde, nesne ile ilgili olan. Maddesel.