Kuruntu

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Gerçekleşmeyecek bir şeyin, olacağına inanma.

Sadece kötü olasılıkları düşünerek, evhamlanma.