Kulak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Başın iki yanında bulunan işitme organı.