Koza

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

İçinde pamuk, tohum veya krizalit taşıyan kese.