Kesenek

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Ücret, prim vb. ödemelerden, belli oranlarda kesilen para.

Fabrika, tarla vb. üretim yerlerinin gelecekteki gelirlerinin, önceden satın alınması.