Kavim

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Soy, köken, dil vb. bakımlardan ortaklık taşıyan insan grubu. Ulus.