Katman

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Tabaka.

Birbirinden farklı olan yassı yüzeylerden her biri.

Kayaçlarda farklı yatay birimlerden her biri.

Toplumda sınıf oluşturan grup.