Kagir

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Taştan veya tuğladan.