Japonisme

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Japon kültürünün batı üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılan terimdir. Rutgers Üniversitesi, Zimmerli Sanat Müzesi, “Japonisme”nin uluslararası merkezidir.