Jandarma

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Kırsal bölgelerde polisin görevlerini yerine getiren silahlı askeri kolluk kuvveti.

Açıkgöz, uyanık.