Hodkam

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

Bencil, egoist.