Hazne

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Genellikle bir sıvının depolandığı yer. Hazine.

Dölyatağı, rahim.