Haylaz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan, yaramaz kimse, hayta.