Havan

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Farsçadan.

İçinde sarmısak, fındık, karabiber vb. dövülen kap.