Harcamak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Bir şeyin karşılığında ödenmesi gereken parayı elden çıkarmak.

Kullanmak, tüketmek.

Öldürmek.