Hançer

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Kamaya benzer, ucu eğri ve sivri bıçak.