Hacamat

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Bıçak gibi kesici bir araçla yaralama.