Gayriciddi

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Ciddiyetsiz, ciddi olmayan.